yogaglo logo

  • Đăng ngày 25/04/2016 YogaTkim

    Biểu diễn bởi các giáo viên Yoga:
    - Bậc Thầy Yoga (Huấn luyện viên Yoga, phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Yoga Hải Phòng)

    Quay phim:
    - Jimmy Kim